Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2754053
Liczba kart ważnych
1211923
Liczba głosów ważnych
1196810
Liczba głosów nieważnych
15113

Frekwencja w regionie

44.01%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1410 łosicki 13428 6118
45.56 %
1414 nowodworski 5192 2705
52.10 %
1415 ostrołęcki 17837 9019
50.56 %
1416 ostrowski 28215 12674
44.92 %
1417 otwocki 71571 32847
45.89 %
1418 piaseczyński 95351 32214
33.78 %
1419 płocki 21142 11211
53.03 %
1420 płoński 36827 17349
47.11 %
1421 pruszkowski 77380 28242
36.50 %
1422 przasnyski 5682 2730
48.05 %
1423 przysuski 17419 9504
54.56 %
1412 miński 21423 9690
45.23 %
1413 mławski 3947 2280
57.77 %
1424 pułtuski 4026 2869
71.26 %
1425 radomski 86864 41819
48.14 %
1426 siedlecki 27324 12488
45.70 %
1427 sierpecki 23649 11998
50.73 %
1429 sokołowski 20389 10261
50.33 %
1428 sochaczewski 34267 12919
37.70 %
1430 szydłowiecki 32794 16571
50.53 %
1432 warszawski zachodni 38252 19413
50.75 %
1433 węgrowski 12633 6149
48.67 %
1401 białobrzeski 12837 6083
47.39 %
1402 ciechanowski 51175 22820
44.59 %
1403 garwoliński 33831 18330
54.18 %
1404 gostyniński 25288 11239
44.44 %
1405 grodziski 19262 10065
52.25 %
1406 grójecki 31599 15066
47.68 %
1407 kozienicki 18669 11469
61.43 %
1436 zwoleński 16236 7256
44.69 %
1408 legionowski 12972 5697
43.92 %
1409 lipski 19322 9497
49.15 %
1434 wołomiński 106847 45394
42.49 %
1435 wyszkowski 30821 10204
33.11 %
1437 żuromiński 15981 8355
52.28 %
1411 makowski 10584 6109
57.72 %
1463 Radom 173007 63783
36.87 %
1438 żyrardowski 39782 16945
42.59 %
1461 Ostrołęka 42531 16152
37.98 %
1465 Warszawa 1337624 592719
44.31 %
1464 Siedlce 60073 23670
39.40 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl