Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
12837
Liczba kart ważnych
6083
Liczba głosów ważnych
5977
Liczba głosów nieważnych
106

Frekwencja w regionie

47.39%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
140101 Białobrzegi 8339 4044
48.50 %
140105 Stromiec 4498 2039
45.33 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl