Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
21142
Liczba kart ważnych
11211
Liczba głosów ważnych
11053
Liczba głosów nieważnych
158

Frekwencja w regionie

53.03%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
141902 Bodzanów 6774 3423
50.53 %
141911 Słubice 3708 1947
52.51 %
141908 Mała Wieś 5088 2904
57.08 %
141912 Słupno 5572 2937
52.71 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl