Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
38252
Liczba kart ważnych
19413
Liczba głosów ważnych
19189
Liczba głosów nieważnych
224

Frekwencja w regionie

50.75%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
143203 Kampinos 3536 2219
62.75 %
143205 Łomianki 18875 9513
50.40 %
143202 Izabelin 8175 4198
51.35 %
143204 Leszno 7666 3483
45.43 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl