Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
20625941
Liczba wydanych kart
10356966

Frekwencja w Polsce

50.21 %
42.63 %
43.93 %
45.23 %
46.53 %
47.83 %
49.13 %
50.42 %
51.72 %
53.02 %
54.32 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl