Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1903286
Liczba wydanych kart
968268

Frekwencja w regionie

50.87 %
0.00 %
5.51 %
11.02 %
16.53 %
22.04 %
27.56 %
33.07 %
38.58 %
44.09 %
49.60 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1202 brzeski 73613 35534
48.27 %
1201 bocheński 82247 45007
54.72 %
1203 chrzanowski 103306 47518
46.00 %
1204 dąbrowski 48285 23776
49.24 %
1205 gorlicki 88005 41623
47.30 %
1206 krakowski 210380 105040
49.93 %
1207 limanowski 98044 53628
54.70 %
1208 miechowski 41154 22678
55.11 %
1209 myślenicki 96418 52198
54.14 %
1210 nowosądecki 161898 88935
54.93 %
1211 nowotarski 148917 68778
46.19 %
1212 olkuski 93162 49164
52.77 %
1213 oświęcimski 125594 63308
50.41 %
1214 proszowicki 35539 18961
53.35 %
1215 suski 66731 35846
53.72 %
1216 tarnowski 158411 81561
51.49 %
1217 tatrzański 53280 25723
48.28 %
1218 wadowicki 126032 62929
49.93 %
1263 Tarnów 0 0
0 %
1219 wielicki 92270 46061
49.92 %
1261 Kraków 0 0
0 %
1262 Nowy Sącz 0 0
0 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl