Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2108948
Liczba wydanych kart
1036505

Frekwencja w regionie

49.15 %
0.00 %
5.74 %
11.48 %
17.22 %
22.96 %
28.70 %
34.44 %
40.18 %
45.92 %
51.66 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl