Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1363898
Liczba wydanych kart
712794

Frekwencja w regionie

52.26 %
0.00 %
6.26 %
12.51 %
18.77 %
25.02 %
31.28 %
37.53 %
43.79 %
50.04 %
56.30 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl