Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2035648
Liczba wydanych kart
977740

Frekwencja w regionie

48.03 %
38.34 %
40.76 %
43.17 %
45.59 %
48.00 %
50.42 %
52.84 %
55.25 %
57.67 %
60.08 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl