Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1996269
Liczba wydanych kart
960572

Frekwencja w regionie

48.12 %
38.37 %
40.81 %
43.26 %
45.70 %
48.14 %
50.59 %
53.03 %
55.47 %
57.91 %
60.36 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl