Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9, Chodzież, m.
Kod terytorialny
300101
Numer obwodu
9
Adres
Dom Pomocy Społecznej, Chodzież Ujska 47, 64-800 Chodzież
Gmina
Chodzież, m.
Powiat
chodzieski
Województwo
WIELKOPOLSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
109
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
90
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
45
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
45
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
45
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
45
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
11
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
34

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 16
2 KW Demokracja Bezpośrednia 1
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 6
4 KW Platforma Obywatelska RP 6
5 KWW Ruch Narodowy 0
6 KKW SLD Lewica Razem 0
7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 0
8 KW Twój Ruch 0
9 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska 1
10 KW Samoobrona 2
11 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność 1
13 KWW Lista Bogdana Grobelnego 1

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
1 1 Komitet Wyborczy PSL PASZYK Krzysztof Michał 3
8.82%
T
1 2 Komitet Wyborczy PSL KADO Jerzy 3
8.82%
T
1 3 Komitet Wyborczy PSL HARBUZIŃSKA-TUREK Joanna Małgorzata 1
2.94%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL WOJCIECHOWSKA Irena Maria 1
2.94%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL SERÓWKA Estera 1
2.94%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL URBAŃSKI Ryszard Zbigniew 0
0%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL GAWKOWSKI Mirosław Witold 2
5.88%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL KORPIK Anna 1
2.94%
N
1 9 Komitet Wyborczy PSL MAJCHRZAK Przemysław 0
0%
N
1 10 Komitet Wyborczy PSL PIKULIK Jan Marek 0
0%
N
1 11 Komitet Wyborczy PSL KACZMAREK Sławomir Franciszek 1
2.94%
N
1 12 Komitet Wyborczy PSL MAŁECKA Renata Małgorzata 2
5.88%
N
1 13 Komitet Wyborczy PSL SIERADZKI Mateusz Jakub 0
0%
N
1 14 Komitet Wyborczy PSL KURDZIEKO Przemysław 1
2.94%
N
2 1 KW Demokracja Bezpośrednia ZALEWSKI Błażej Marek 0
0%
N
2 2 KW Demokracja Bezpośrednia STAWRAKAKIS Tomasz Marcin 0
0%
N
2 3 KW Demokracja Bezpośrednia KUCZYŃSKA Beata Maria 0
0%
N
2 4 KW Demokracja Bezpośrednia GŁĄB Łukasz 0
0%
N
2 5 KW Demokracja Bezpośrednia WESOŁOWSKA Arleta Ewa 1
2.94%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość PORZUCEK Marcin Bartosz 1
2.94%
T
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość IGNASIŃSKI Włodzimierz Stanisław 0
0%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość FLEMING Bogdan Włodzimierz 1
2.94%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość ROMASZKIEWICZ Marek Zbigniew 0
0%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość TADEJ Cecylia 3
8.82%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość OKPISZ Aleksandra Joanna 0
0%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość AUGUSTYN Jan 0
0%
N
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość CHMIELEWSKA Agnieszka Ewa 0
0%
N
3 9 KW Prawo i Sprawiedliwość GROCHOWALSKA Halina Barbara 1
2.94%
N
3 10 KW Prawo i Sprawiedliwość IDZIKOWSKA Maria Danuta 0
0%
N
3 11 KW Prawo i Sprawiedliwość BOLANOWSKI Stanisław 0
0%
N
3 12 KW Prawo i Sprawiedliwość CZERWIŃSKA Gizela Łucja 0
0%
N
3 13 KW Prawo i Sprawiedliwość DORNA Ryszard Marcin 0
0%
N
3 14 KW Prawo i Sprawiedliwość FIDURSKA Iwona Małgorzata 0
0%
N
4 1 KW Platforma Obywatelska RP RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława Wanda 0
0%
T
4 3 KW Platforma Obywatelska RP BERENDT Jarosław Marek 1
2.94%
N
4 2 KW Platforma Obywatelska RP SZOPIŃSKI Henryk Marian 1
2.94%
T
4 4 KW Platforma Obywatelska RP AJCHLER Zbigniew Czesław 0
0%
T
4 5 KW Platforma Obywatelska RP JASIŃSKA-PRZYCHODNIAK Helena Elżbieta 0
0%
N
4 7 KW Platforma Obywatelska RP PTASZYŃSKA Agnieszka 2
5.88%
N
4 6 KW Platforma Obywatelska RP WOSZCZYK Piotr Jan 0
0%
N
4 8 KW Platforma Obywatelska RP TUROWSKI Przemysław Andrzej 0
0%
N
4 9 KW Platforma Obywatelska RP POLIŃSKA Justyna Anna 0
0%
N
4 10 KW Platforma Obywatelska RP SZPLIT Krzysztof 1
2.94%
N
4 11 KW Platforma Obywatelska RP MASSEL Eugenia Franciszka 0
0%
N
4 12 KW Platforma Obywatelska RP GOTLIB Ryszard Robert 0
0%
N
4 13 KW Platforma Obywatelska RP LUDWICZAK Joanna Aleksandra 1
2.94%
N
5 1 KWW Ruch Narodowy ZIMNY Michał Józef 0
0%
N
4 14 KW Platforma Obywatelska RP JASIŃSKI Jerzy 0
0%
N
5 2 KWW Ruch Narodowy DRYJAŃSKI Tomasz 0
0%
N
5 3 KWW Ruch Narodowy WITCZAK Bolesław 0
0%
N
5 5 KWW Ruch Narodowy JÓZWIAK Maria Marta 0
0%
N
5 4 KWW Ruch Narodowy JAŁOSZYŃSKI Stefan 0
0%
N
5 6 KWW Ruch Narodowy ŚWITEK Elżbieta Maria 0
0%
N
5 7 KWW Ruch Narodowy STASIŃSKA Monika Patrycja 0
0%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem LUS Jan 0
0%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem MIKOŁAJCZAK Stefan Wojciech 0
0%
T
6 3 KKW SLD Lewica Razem WARCZYGŁOWA Stanisława 0
0%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem GÓRA Mieczysław Piotr 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem BARAN Tomasz 0
0%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem KUMAŃSKA Irena 0
0%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem BOBIARSKI Wiesław Roman 0
0%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem ŚNIEG Bożena 0
0%
N
6 9 KKW SLD Lewica Razem SZACHT Dariusz 0
0%
N
6 10 KKW SLD Lewica Razem NOSKA-FIGIEL Alicja Małgorzata 0
0%
N
6 11 KKW SLD Lewica Razem KSIĄŻCZYK Przemysław Adam 0
0%
N
6 12 KKW SLD Lewica Razem MILIBRAND Jadwiga Ewa 0
0%
N
6 13 KKW SLD Lewica Razem WOJNA Krzysztof 0
0%
N
6 14 KKW SLD Lewica Razem JANKOWSKI-GUZY Jędrzej Michał 0
0%
N
7 1 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke WAWRZYNIAK Piotr Bogusław 0
0%
N
7 2 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke JOPEK Czesław Kazimierz 0
0%
N
7 3 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke KOŁOS Józef 0
0%
N
7 4 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke PAŁKA Magdalena Maria 0
0%
N
7 5 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke ANDRZEJEWSKI Waldemar Krzysztof 0
0%
N
7 6 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke OSTASZEWSKA Agata Jadwiga 0
0%
N
7 7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke KRZYKAWSKI Waldemar Krzysztof 0
0%
N
7 8 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke DUDEK Beata Malwina 0
0%
N
7 9 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke SACHARCZUK Kamila 0
0%
N
7 10 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke ROGALIŃSKI Paweł Maciej 0
0%
N
7 11 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke PAWLAK Marlena 0
0%
N
7 12 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke WYRWA Maciej 0
0%
N
7 13 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke SIWIAK Agnieszka 0
0%
N
7 14 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke WIESE Robert Hubert 0
0%
N
8 1 KW Twój Ruch WĄSIKOWSKI Grzegorz 0
0%
N
8 2 KW Twój Ruch SZUDERA Mirosława 0
0%
N
8 3 KW Twój Ruch DĄBROWSKI Krzysztof Józef 0
0%
N
8 4 KW Twój Ruch BŁAŻEJEWSKI Mirosław 0
0%
N
8 5 KW Twój Ruch MANIKOWSKA Magdalena 0
0%
N
8 6 KW Twój Ruch KRZYSZCZUK Marcin 0
0%
N
8 7 KW Twój Ruch BRATUŚ-KANIUKA Sebastian Maciej 0
0%
N
8 8 KW Twój Ruch WILK-BARAN Anna Elżbieta 0
0%
N
9 1 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska PIECHOWIAK Grzegorz 0
0%
N
9 2 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska KADZIŃSKI Andrzej 0
0%
N
9 3 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska MAJCHRZAK Danuta 0
0%
N
9 4 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska POCHYLUK Stanisław 0
0%
N
9 5 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska SZANIAWSKA-BUDAJ Justyna Maria 0
0%
N
9 6 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska SADEK Miłosz Kazimierz 0
0%
N
9 7 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska NAUMCZYK Włodzimierz 0
0%
N
9 8 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska LESZCZEWICZ Anna Elżbieta 0
0%
N
9 9 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska SUSZKA Krzysztof Jan 0
0%
N
9 10 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska WITUCKA Elżbieta 1
2.94%
N
9 11 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska ŻUROMSKI Antoni Bronisław 0
0%
N
9 12 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska LIPIŃSKA Wioleta 0
0%
N
9 13 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska ADLER Rafał 0
0%
N
9 14 KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska POPŁAWSKA Jolanta Lucyna 0
0%
N
10 1 KW Samoobrona JUSZKIEWICZ Józef Witold 0
0%
N
10 2 KW Samoobrona SAWICKI Jan Wincenty 0
0%
N
10 3 KW Samoobrona ANDRZEJEWSKI Piotr 0
0%
N
10 4 KW Samoobrona STATUCKA Lidia Anna 0
0%
N
10 5 KW Samoobrona SZCZUREK Anna 2
5.88%
N
10 6 KW Samoobrona KOZAK Eliza 0
0%
N
10 7 KW Samoobrona JUREK Grzegorz Marian 0
0%
N
10 8 KW Samoobrona SPYCHALSKA Lidia Teresa 0
0%
N
10 9 KW Samoobrona MAĆKOWSKI Marcin 0
0%
N
10 10 KW Samoobrona FRANCUZIAK Agnieszka Anna 0
0%
N
11 1 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność KARCZ Jacek Jerzy 0
0%
N
11 2 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność KONYS Hanna 0
0%
N
11 3 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność DĄBEK Zbigniew Władysław 0
0%
N
11 4 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność WYRZYKOWSKA Alicja Adrianna 0
0%
N
11 5 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność MAĆKOWIAK Robert Józef 0
0%
N
11 6 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność RUTKOWSKA Eliza Tatiana 0
0%
N
11 7 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność SOBCZAK Renata Maria 0
0%
N
11 8 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność HOFFMANN Wiesław Franciszek 1
2.94%
N
11 9 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność DOBRZYKOWSKI Janusz 0
0%
N
13 1 KWW Lista Bogdana Grobelnego PIECHOWIAK Grzegorz 0
0%
N
13 2 KWW Lista Bogdana Grobelnego JAGIEŁŁO Joanna 1
2.94%
N
13 3 KWW Lista Bogdana Grobelnego GORCZYŃSKA Monika Katarzyna 0
0%
N
13 4 KWW Lista Bogdana Grobelnego HERODOWICZ Marcin Piotr 0
0%
N
13 5 KWW Lista Bogdana Grobelnego SĄDEJ Katarzyna 0
0%
N
13 6 KWW Lista Bogdana Grobelnego GORCZYŃSKI Piotr Władysław 0
0%
N
13 7 KWW Lista Bogdana Grobelnego PILARSKA Natalia 0
0%
N
13 8 KWW Lista Bogdana Grobelnego ŁABUSINSKI Bartosz Waldemar 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl