Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9, Chodzież, m.
Kod terytorialny
300101
Numer obwodu
9
Adres
Dom Pomocy Społecznej, Chodzież Ujska 47, 64-800 Chodzież
Gmina
Chodzież, m.
Powiat
chodzieski
Województwo
WIELKOPOLSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
109
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
109
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
90
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
45
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
45
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
45
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
45
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
45
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
9
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
36

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
4 1 KWW Lokalna Inicjatywa dla Chodzieży WŁODARCZYK Leszek Jerzy 5
13.89%
N
4 1 KWW Pokochajmy Nową Chodzież BEŁKOT Jan 12
33.33%
N
4 1 KWW Wspólnie Budujemy JARZĘBOWSKA-SZULC Wanda Maria 6
16.67%
N
4 1 KWW Andrzeja Michalskiego Nasza Chodzież KANTORSKA Zdzisława Kazimiera 4
11.11%
N
4 1 KW Platforma Obywatelska RP BOBERSKI Dariusz Tomasz 9
25.00%
T
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl