Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9, Chodzież, m.
Kod terytorialny
300101
Numer obwodu
9
Adres
Dom Pomocy Społecznej, Chodzież Ujska 47, 64-800 Chodzież
Gmina
Chodzież, m.
Powiat
chodzieski
Województwo
WIELKOPOLSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
109
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
67
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
22
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
45
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
45
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
45
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
9
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
36

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 19
4 KW Platforma Obywatelska RP 4
15 KWW Lokalna Inicjatywa dla Chodzieży 2
16 KWW Nowy Powiat 1
17 KWW Forum Samorządowo Ludowe 8
18 KWW Wspólnie Budujemy 2

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
15 5 KWW Lokalna Inicjatywa dla Chodzieży SIEDLECKA Maria Jolanta 0
0%
N
15 4 KWW Lokalna Inicjatywa dla Chodzieży PSZCZÓŁKA Jacek 1
2.78%
N
15 3 KWW Lokalna Inicjatywa dla Chodzieży WOŁOSZYN Paweł Seweryn 1
2.78%
N
15 2 KWW Lokalna Inicjatywa dla Chodzieży ZALWERT Aleksy Klemens 0
0%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość KACZMAREK Janina Zofia 3
8.33%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość LÜDTKE Marcin 0
0%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość DZIDO Bogusław 3
8.33%
N
4 1 KW Platforma Obywatelska RP JURASZEK Mirosław 1
2.78%
T
17 6 KWW Forum Samorządowo Ludowe Hałas Jacek 0
0%
N
17 7 KWW Forum Samorządowo Ludowe NALEŻYTY Jadwiga Halina 0
0%
N
17 8 KWW Forum Samorządowo Ludowe PRUSAK Bartosz Paweł 0
0%
N
17 9 KWW Forum Samorządowo Ludowe SKIBIŃSKA Magdalena 0
0%
N
17 10 KWW Forum Samorządowo Ludowe ŚWIDERSKA Beata Maria 0
0%
N
17 11 KWW Forum Samorządowo Ludowe TERCZEWSKI Mariusz 0
0%
N
17 12 KWW Forum Samorządowo Ludowe Wierucka Anna Maria 8
22.22%
N
17 13 KWW Forum Samorządowo Ludowe WITCZUK Mariusz 0
0%
N
17 14 KWW Forum Samorządowo Ludowe ŻEBROWSKA Magdalena 0
0%
N
4 2 KW Platforma Obywatelska RP STRACZYCKI Waldemar 0
0%
T
18 1 KWW Wspólnie Budujemy GÓRZNA Krystyna Jadwiga 0
0%
N
18 2 KWW Wspólnie Budujemy GROŚTY Andrzej 0
0%
N
18 3 KWW Wspólnie Budujemy CISZEWSKA Anna Maria 2
5.56%
N
18 4 KWW Wspólnie Budujemy JARZĘBOWSKA Joanna 0
0%
N
17 4 KWW Forum Samorządowo Ludowe BOGUSŁAWSKI Eugeniusz Jerzy 0
0%
N
17 5 KWW Forum Samorządowo Ludowe Dzido Tadeusz 0
0%
N
18 5 KWW Wspólnie Budujemy KINALSKA Magdalena 0
0%
N
18 6 KWW Wspólnie Budujemy KLEDZIK Paulina Karolina 0
0%
N
18 7 KWW Wspólnie Budujemy KOZŁOWICZ Piotr 0
0%
N
4 3 KW Platforma Obywatelska RP PIERZKAŁA-LENARTOWSKA Maria Antonina 0
0%
N
4 4 KW Platforma Obywatelska RP FRANKOWSKI Jarosław Hieronim 1
2.78%
N
4 5 KW Platforma Obywatelska RP BELTER Justyna 0
0%
N
4 6 KW Platforma Obywatelska RP LISKOWSKI Krzysztof Edmund 0
0%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość TADEJ Stanisław Piotr 7
19.44%
T
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość WILCZAK Anna Bronisława 3
8.33%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość PIETRUCZUK Wiesław 1
2.78%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość NEJMAN Anna Maria 2
5.56%
N
18 8 KWW Wspólnie Budujemy MARCINIAK Zenon Marian 0
0%
N
18 9 KWW Wspólnie Budujemy MAŚLANKIEWICZ Maciej 0
0%
N
18 10 KWW Wspólnie Budujemy PURCZYŃSKI Piotr 0
0%
N
18 11 KWW Wspólnie Budujemy SZELĄG Alicja 0
0%
N
4 13 KW Platforma Obywatelska RP NOWAK Remigiusz Jan 0
0%
T
4 12 KW Platforma Obywatelska RP WOŹNIAK Kamil Krzysztof 0
0%
N
4 11 KW Platforma Obywatelska RP ROMIŃSKA Lidia Maria 0
0%
N
4 10 KW Platforma Obywatelska RP FALISZEWSKA Elżbieta Eleonora 0
0%
N
15 1 KWW Lokalna Inicjatywa dla Chodzieży GÓRAS-WOŁOSZYN Magdalena Eliza 0
0%
N
4 9 KW Platforma Obywatelska RP GAPIŃSKI Dariusz Wojciech 0
0%
N
4 8 KW Platforma Obywatelska RP POZNAŃSKA Maja Agnieszka 1
2.78%
N
4 7 KW Platforma Obywatelska RP OSTAŃSKI Witold Stanisław 1
2.78%
N
4 14 KW Platforma Obywatelska RP SMARUJ Bartosz 0
0%
N
17 3 KWW Forum Samorządowo Ludowe BEGER Roman Edmund 0
0%
N
17 2 KWW Forum Samorządowo Ludowe ZYDORCZAK Henryk Antoni 0
0%
N
17 1 KWW Forum Samorządowo Ludowe BOGDAN Eugeniusz 0
0%
T
16 14 KWW Nowy Powiat PIECHOCKI Adam 1
2.78%
N
16 13 KWW Nowy Powiat JANKOWICZ-RESZELEWSKA Ewa Barbara 0
0%
N
16 12 KWW Nowy Powiat ZIMNIAK Zygmunt 0
0%
N
16 11 KWW Nowy Powiat GRABOWSKA Eleonora Maria 0
0%
N
16 10 KWW Nowy Powiat GUMOWSKI Dariusz Krzysztof 0
0%
N
16 9 KWW Nowy Powiat KUJAWA Anna 0
0%
N
16 8 KWW Nowy Powiat WRZESZCZ Wojciech 0
0%
N
16 7 KWW Nowy Powiat SERWA Alina Krystyna 0
0%
N
16 6 KWW Nowy Powiat BIDZIŃSKI Wiesław Aleksander 0
0%
T
16 5 KWW Nowy Powiat MALCZEWSKI Łukasz 0
0%
N
16 4 KWW Nowy Powiat SKAWIŃSKI Andrzej 0
0%
T
16 3 KWW Nowy Powiat KŁOS Czesław Kazimierz 0
0%
N
16 2 KWW Nowy Powiat MALINOWSKI Wojciech Stanisław 0
0%
N
16 1 KWW Nowy Powiat SMARDZ-DYMEK Karolina 0
0%
N
15 7 KWW Lokalna Inicjatywa dla Chodzieży SOBISIAK Krzysztof 0
0%
N
15 6 KWW Lokalna Inicjatywa dla Chodzieży REDZIAK Maria 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl