Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
9083
Liczba kart ważnych
4696
Liczba głosów ważnych
4644
Liczba głosów nieważnych
52

Frekwencja w regionie

51.70%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
280404 Markusy 3189 1631
51.14 %
280402 Godkowo 2663 1393
52.31 %
280408 Rychliki 3231 1672
51.75 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl