Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
649821
Liczba kart ważnych
265668
Liczba głosów ważnych
261757
Liczba głosów nieważnych
3911

Frekwencja w regionie

40.88%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2804 elbląski 9083 4696
51.70 %
2805 ełcki 14643 6107
41.71 %
2806 giżycki 33352 13476
40.41 %
2807 iławski 26580 7950
29.91 %
2808 kętrzyński 20504 8948
43.64 %
2809 lidzbarski 13102 6493
49.56 %
2810 mrągowski 21675 8392
38.72 %
2811 nidzicki 2200 1434
65.18 %
2812 nowomiejski 14011 6764
48.28 %
2813 olecki 6042 2866
47.43 %
2814 olsztyński 40682 17061
41.94 %
2816 piski 46259 22679
49.03 %
2815 ostródzki 31618 11909
37.67 %
2817 szczycieński 27105 10428
38.47 %
2818 gołdapski 3330 1651
49.58 %
2819 węgorzewski 16836 5714
33.94 %
2861 Elbląg 96920 31500
32.50 %
2862 Olsztyn 134075 58122
43.35 %
2801 bartoszycki 30951 12051
38.94 %
2802 braniewski 13750 6895
50.15 %
2803 działdowski 47103 20532
43.59 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl