Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2784
Liczba kart ważnych
1588
Liczba głosów ważnych
1561
Liczba głosów nieważnych
27

Frekwencja w regionie

57.04%
Komitet Liczba zdobytych głosów Nazwisko Imiona Mandat
Komitet Wyborczy Wyborców Gmina - Wspólne Dobro 402 SUPRANOWICZ Marzenna Jolanta
25.75 %
Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Nowackiego 431 NOWACKI Robert Krzysztof
27.61 %
Komitet Wyborczy Wyborców Bohdana Mohyły 728 MOHYŁA Bohdan
46.64 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Kod Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1 Pomieszczenie przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach, Kuty 28, 11-610 Pozezdrze 281902 935 512
54.76%
2 Zespół Szkół w Pozezdrzu, Pozezdrze ul. 1 Maja 1B, 11-610 Pozezdrze 281902 857 475
55.43%
3 Zespół Szkół w Pozezdrzu, Pozezdrze ul. 1 Maja 1B, 11-610 Pozezdrze 281902 992 601
60.58%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl