Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1146260
Liczba kart ważnych
538795
Liczba głosów ważnych
526068
Liczba głosów nieważnych
12727

Frekwencja w regionie

47.00%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2804 elbląski 46364 21827
47.08 %
2805 ełcki 69502 29162
41.96 %
2806 giżycki 46537 21635
46.49 %
2807 iławski 72821 33120
45.48 %
2808 kętrzyński 53288 24303
45.61 %
2809 lidzbarski 34393 17568
51.08 %
2810 mrągowski 40968 20013
48.85 %
2811 nidzicki 26950 14807
54.94 %
2812 nowomiejski 34645 17757
51.25 %
2813 olecki 27586 11981
43.43 %
2814 olsztyński 96969 46320
47.77 %
2816 piski 46109 24624
53.40 %
2815 ostródzki 84558 41036
48.53 %
2817 szczycieński 56715 29642
52.26 %
2818 gołdapski 21899 10306
47.06 %
2819 węgorzewski 19289 8418
43.64 %
2861 Elbląg 96866 34366
35.48 %
2862 Olsztyn 134476 62285
46.32 %
2801 bartoszycki 49004 22890
46.71 %
2802 braniewski 34603 18801
54.33 %
2803 działdowski 52718 27934
52.99 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl