Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52718
Liczba kart ważnych
27934
Liczba głosów ważnych
27161
Liczba głosów nieważnych
773

Frekwencja w regionie

52.99%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
280304 Lidzbark 11722 6355
54.21 %
280305 Płośnica 4695 2498
53.21 %
280301 Działdowo 17351 8179
47.14 %
280302 Działdowo 7498 3767
50.24 %
280303 Iłowo-Osada 5743 3426
59.66 %
280306 Rybno 5709 3709
64.97 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl