Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
5582
Liczba kart ważnych
3074
Liczba głosów ważnych
3007
Liczba głosów nieważnych
67

Frekwencja w regionie

55.07%
Komitet Liczba zdobytych głosów Nazwisko Imiona Mandat
Komitet Wyborczy Wyborców Naszym Domem Gmina Pieniężno 1632 Kiejdo Kazimierz
54.27 %
T
Komitet Wyborczy Wyborców Marka Sadowskiego 1375 SADOWSKI Marek Krzysztof
45.73 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Kod Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1 Środowiskowy Dom Samopomocy - "Bajka", Pieniężno ul.Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno 280205 1460 859
58.84%
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Pieniężno ul.Ornecka 8, 14-520 Pieniężno 280205 1039 583
56.11%
3 Miejski Dom Kultury, Pieniężno ul.Sienkiewicza 4, 14-520 Pieniężno 280205 1158 528
45.60%
4 Szkoła Podstawowa, Lechowo 72, 14-520 Pieniężno 280205 456 260
57.02%
5 Świetlica Sołecka, Pluty 13, 14-520 Pieniężno 280205 420 243
57.86%
6 Szkoła Podstawowa, Pakosze 22, 14-520 Pieniężno 280205 380 253
66.58%
7 Szkoła Podstawowa, Piotrowiec 10, 14-520 Pieniężno 280205 669 348
52.02%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl