Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
60626
Liczba kart ważnych
36315
Liczba głosów ważnych
35599
Liczba głosów nieważnych
716

Frekwencja w regionie

59.90%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
261202 Łubnice 3530 2171
61.50 %
261201 Bogoria 6409 4243
66.20 %
261207 Staszów 21876 12740
58.24 %
261203 Oleśnica 3288 1700
51.70 %
261204 Osiek 6413 4600
71.73 %
261205 Połaniec 9869 5709
57.85 %
261208 Szydłów 4026 2447
60.78 %
261206 Rytwiany 5215 2705
51.87 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl