Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1041829
Liczba kart ważnych
555180
Liczba głosów ważnych
542343
Liczba głosów nieważnych
12837

Frekwencja w regionie

53.29%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 60939 36175
59.36 %
2602 jędrzejowski 71943 40564
56.38 %
2603 kazimierski 29308 15046
51.34 %
2604 kielecki 166335 98504
59.22 %
2613 włoszczowski 38203 22806
59.70 %
2661 Kielce 161692 65618
40.58 %
2611 starachowicki 77227 39581
51.25 %
2612 staszowski 60626 36315
59.90 %
2605 konecki 69451 39575
56.98 %
2606 opatowski 45402 29464
64.90 %
2607 ostrowiecki 94373 42300
44.82 %
2610 skarżyski 65816 33249
50.52 %
2608 pińczowski 33910 19464
57.40 %
2609 sandomierski 66604 36519
54.83 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl