Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1348264
Liczba wydanych kart
595440

Frekwencja w regionie

44.16 %
35.38 %
37.27 %
39.15 %
41.04 %
42.92 %
44.81 %
46.69 %
48.58 %
50.46 %
52.35 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl