Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1352418
Liczba wydanych kart
595911

Frekwencja w regionie

44.06 %
35.35 %
37.23 %
39.10 %
40.98 %
42.86 %
44.74 %
46.61 %
48.49 %
50.37 %
52.24 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl