Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
19289
Liczba wydanych kart
8418

Frekwencja w regionie

43.64 %
40.22 %
41.90 %
43.58 %
45.27 %
46.95 %
48.63 %
50.31 %
51.99 %
53.68 %
55.36 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
281903 Węgorzewo 14014 5828
41.59 %
281901 Budry 2491 1002
40.22 %
281902 Pozezdrze 2784 1588
57.04 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl