Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
21899
Liczba wydanych kart
10306

Frekwencja w regionie

47.06 %
40.87 %
42.31 %
43.74 %
45.18 %
46.61 %
48.05 %
49.49 %
50.92 %
52.36 %
53.79 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
281801 Banie Mazurskie 3319 1833
55.23 %
281803 Gołdap 16028 7430
46.36 %
281802 Dubeninki 2552 1043
40.87 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl