Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
56392
Liczba wydanych kart
28544

Frekwencja w regionie

50.62 %
46.09 %
46.98 %
47.87 %
48.76 %
49.65 %
50.55 %
51.44 %
52.33 %
53.22 %
54.11 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
180801 Leżajsk 11942 5504
46.09 %
180805 Nowa Sarzyna 17256 8849
51.28 %
180802 Grodzisko Dolne 6595 3627
55.00 %
180803 Kuryłówka 4657 2366
50.81 %
180804 Leżajsk 15942 8198
51.42 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl