Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
814174
Liczba wydanych kart
343446

Frekwencja w regionie

42.18 %
38.40 %
39.71 %
41.03 %
42.34 %
43.65 %
44.97 %
46.28 %
47.59 %
48.90 %
50.22 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1601 brzeski 73152 31917
43.63 %
1607 nyski 115687 52082
45.02 %
1608 oleski 54098 22553
41.69 %
1611 strzelecki 62259 23906
38.40 %
1661 Opole 95238 36884
38.73 %
1602 głubczycki 38537 19573
50.79 %
1605 krapkowicki 52857 21971
41.57 %
1606 namysłowski 34810 17937
51.53 %
1609 opolski 108861 42849
39.36 %
1610 prudnicki 46108 19251
41.75 %
1603 kędzierzyńsko-kozielski 77584 32650
42.08 %
1604 kluczborski 54983 21873
39.78 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl