Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
816059
Liczba wydanych kart
343846

Frekwencja w regionie

42.13 %
38.41 %
39.73 %
41.05 %
42.37 %
43.69 %
45.01 %
46.32 %
47.64 %
48.96 %
50.28 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1601 brzeski 73270 31959
43.62 %
1607 nyski 116120 52144
44.91 %
1608 oleski 54117 22560
41.69 %
1611 strzelecki 62338 23943
38.41 %
1661 Opole 95743 36962
38.61 %
1602 głubczycki 38736 19606
50.61 %
1605 krapkowicki 52939 21963
41.49 %
1606 namysłowski 34762 17938
51.60 %
1609 opolski 108935 42910
39.39 %
1610 prudnicki 46260 19297
41.71 %
1603 kędzierzyńsko-kozielski 77669 32654
42.04 %
1604 kluczborski 55170 21910
39.71 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl