Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15, Zduńska Wola, m.
Kod terytorialny
101901
Numer obwodu
15
Adres
Publiczne Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, Zduńska Wola Żytnia 19/23, 98-220 Zduńska Wola
Gmina
Zduńska Wola, m.
Powiat
zduńskowolski
Województwo
ŁÓDZKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1645
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
1645
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1546
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
836
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
710
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
710
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
710
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
710
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
16
11a
w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
3
11b
w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata
9
11c
w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata
0
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
694

Wyniki wyborów na Kandydatów

Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
Komitet Wyborczy Porozumienie Ponad Podziałami "Razem" Florczak Robert 66
9.51%
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Rybka Czesław 149
21.47%
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem Leśniczak Henryk Jan 27
3.89%
Komitet Wyborczy Wyborców Forum Dobrej Woli Niedźwiecki Piotr Wincenty 148
21.33%
Komitet Wyborczy Wyborców Ireneusza Krześnickiego Krześnicki Ireneusz 123
17.72%
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Iwaniuk Hanna Elżbieta 144
20.75%
Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Razem Kolęda Marek Włodzimierz 12
1.73%
Komitet Wyborczy Forum Praca-Rodzina-Sprawiedliwość Janowicz Grzegorz 11
1.59%
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Jezierski Paweł Krzysztof 14
2.02%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl