Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15, Zduńska Wola, m.
Kod terytorialny
101901
Numer obwodu
15
Adres
Publiczne Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, Zduńska Wola Żytnia 19/23, 98-220 Zduńska Wola
Gmina
Zduńska Wola, m.
Powiat
zduńskowolski
Województwo
ŁÓDZKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1645
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
1645
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1553
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
843
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
710
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
710
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
710
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
710
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
50
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
660

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
3 1 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Skrucha Jarosław Marcin 13
1.97%
N
3 1 KWW Prawica Razem Olejnik Marian 50
7.58%
N
3 1 KWW Forum Dobrej Woli Olejnik Mieczysław Józef 41
6.21%
N
3 1 KW Porozumienie Ponad Podziałami "Razem" Bladowski Wojciech Andrzej 165
25.00%
T
3 1 KW Forum PRS Janowicz Leonarda 14
2.12%
N
3 1 KWW Ireneusza Krześnickiego Michalski Piotr 79
11.97%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Gędek Łukasz Andrzej 141
21.36%
N
3 1 KW Platforma Obywatelska RP Witczak Paweł 112
16.97%
N
3 1 KWW Ruch Narodowy Zatorski Maciej Przemysław 11
1.67%
N
3 1 KKW SLD Lewica Razem Rosiak Tomasz Franciszek 34
5.15%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl