Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8, Tomaszów Mazowiecki, m.
Kod terytorialny
101601
Numer obwodu
8
Adres
ZHP Chorągiew Łódzka Komenda Hufca, Tomaszów Mazowiecki ul. Niebrowska 14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Gmina
Tomaszów Mazowiecki, m.
Powiat
tomaszowski
Województwo
ŁÓDZKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
2224
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
2125
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
1221
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
904
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
902
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
902
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
103
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
799

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 107
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 235
4 KW Platforma Obywatelska RP 210
6 KKW SLD Lewica Razem 147
13 KWW Wszyscy Razem 100

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
6 2 KKW SLD Lewica Razem DĘBIEC Barbara Ewa 11
1.38%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem WĘGLIŃSKI Antoni 19
2.38%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem BARAŃSKA Lidia Maria 6
0.75%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem RADOMSKA Jadwiga Katarzyna 9
1.13%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem DAMAS Marek Piotr 8
1.00%
N
13 1 KWW Wszyscy Razem PRZYBYSZ Barbara 26
3.25%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem ZIELIŃSKI Mirosław Zdzisław 94
11.76%
N
4 6 KW Platforma Obywatelska RP KOWALEWSKI Jacek Jan 40
5.01%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL KAŁUŻNY Sławomir Jan 47
5.88%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL BINIEK Agnieszka Zuzanna 22
2.75%
N
4 1 KW Platforma Obywatelska RP HES Bogna Joanna 63
7.88%
T
4 2 KW Platforma Obywatelska RP NOWAK Małgorzata Eugenia 29
3.63%
N
4 3 KW Platforma Obywatelska RP BATORSKI Jarosław Marek 54
6.76%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL MUSZYŃSKA Izabela Kamilla 18
2.25%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL KIŻEWSKA Anna Maria 6
0.75%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL MICHTA Wiesław Jan 8
1.00%
N
4 5 KW Platforma Obywatelska RP KRASOŃ Lidia Anna 13
1.63%
N
4 4 KW Platforma Obywatelska RP MAJ Radosław Adam 11
1.38%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL WYCISŁOWSKI Marek Jerzy 6
0.75%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość NIEMCZYK Marta Barbara 75
9.39%
T
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość KUKLIŃSKI Mirosław 84
10.51%
T
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość KULBAS Małgorzata Bogumiła 14
1.75%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość WOJTKIEWICZ Jan Maciej 8
1.00%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość KOTYNIA Aneta Karolina 14
1.75%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość SKŁADOWSKI Bartłomiej 40
5.01%
N
13 2 KWW Wszyscy Razem FILIPOWICZ Krzysztof 12
1.50%
N
13 3 KWW Wszyscy Razem ADAMSKA Ewa Barbara 17
2.13%
N
13 4 KWW Wszyscy Razem BOROWSKI Krzysztof Paweł 17
2.13%
N
13 5 KWW Wszyscy Razem GAWARZYŃSKA Halina 19
2.38%
N
13 6 KWW Wszyscy Razem CZYŻ Zbigniew Bronisław 9
1.13%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl