Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8, Tomaszów Mazowiecki, m.
Kod terytorialny
101601
Numer obwodu
8
Adres
ZHP Chorągiew Łódzka Komenda Hufca, Tomaszów Mazowiecki ul. Niebrowska 14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Gmina
Tomaszów Mazowiecki, m.
Powiat
tomaszowski
Województwo
ŁÓDZKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
2224
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
2224
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
2128
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
1224
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
904
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
904
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
903
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
903
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
50
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
853

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
1 1 KWW Forum Samorządowe 2014 JEZIORSKI Michał Adam 52
6.10%
N
1 1 KWW Wszyscy Razem NIKODEMSKA Jolanta Elżbieta 99
11.61%
N
1 1 KKW SLD Lewica Razem ADAMSKI Jerzy 198
23.21%
N
1 1 KWW Możemy OLCZYK Monika 123
14.42%
N
1 1 KW Prawo i Sprawiedliwość SZYMAŃSKA Zofia Aleksandra 278
32.59%
T
1 1 Komitet Wyborczy PSL GAWRON Iwona Wiesława 103
12.08%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl