Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, Szczekociny, gm.
Kod terytorialny
241608
Numer obwodu
3
Adres
Miejsko-Gminny Ośrodek Kutury i Sportu, Szczekociny ul. Krakowska 23, 42-445 Szczekociny
Gmina
Szczekociny, gm.
Powiat
zawierciański
Województwo
ŚLĄSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
853
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
808
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
293
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
515
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
5
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
514
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
514
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
82
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
432

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 58
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 66
4 KW Platforma Obywatelska RP 106
6 KKW SLD Lewica Razem 87
24 KWW NAW 106
25 KWW Można Uczciwie 9

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość Jałowicz Joanna 3
0.69%
N
24 6 KWW NAW Hajduga Agnieszka Joanna 0
0%
N
24 5 KWW NAW Nowak Stanisław Piotr 0
0%
N
24 4 KWW NAW Nowakowska Bogusława Małgorzata 0
0%
N
24 3 KWW NAW Ludynia Ewa Zuzanna 22
5.09%
N
24 2 KWW NAW Orliński Czesław 43
9.95%
N
24 1 KWW NAW Krupa Rafał 41
9.49%
T
6 6 KKW SLD Lewica Razem Bilnicka Jolanta Ewa 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem Koper Alicja Anna 9
2.08%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem Bartosz Leszek 18
4.17%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem Kot Jan Marian 0
0%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem Sobieraj Magdalena Agnieszka 1
0.23%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem Wójcik Stanisław Edmund 59
13.66%
N
4 6 KW Platforma Obywatelska RP Szreniawski Mirosław Marek 11
2.55%
N
4 5 KW Platforma Obywatelska RP Błaszczyk Agnieszka Teresa 1
0.23%
N
4 4 KW Platforma Obywatelska RP Wójcik Małgorzata Ewa 0
0%
N
4 3 KW Platforma Obywatelska RP Piaszczyk Jerzy Marceli 47
10.88%
N
4 2 KW Platforma Obywatelska RP Czapczyński Witold Józef 46
10.65%
N
4 1 KW Platforma Obywatelska RP Ciapa Elżbieta 1
0.23%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość Rylska Barbara 0
0%
N
25 1 KWW Można Uczciwie Olearczyk Jan Stanisław 1
0.23%
N
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość Nemś Ryszard Zbigniew 22
5.09%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Stefański Radosław Kazimierz 3
0.69%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość Łapaj Anna Maria 24
5.56%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Sokół Paweł Jan 14
3.24%
T
1 6 Komitet Wyborczy PSL Wierzbicka Anna Zofia 6
1.39%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL Otczyk Jakub Grzegorz 8
1.85%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL Szlęk Zofia 13
3.01%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL Dudziuk Dorota Anna 12
2.78%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL Herman Andrzej Włodzimierz 12
2.78%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL Wrona Krzysztof Jan 7
1.62%
T
25 6 KWW Można Uczciwie Wojciechowska Krystyna Maria 1
0.23%
N
25 5 KWW Można Uczciwie Kubica Elżbieta Maria 1
0.23%
N
25 4 KWW Można Uczciwie Jańczyk Sylwester Andrzej 5
1.16%
N
25 3 KWW Można Uczciwie Czerw Ryszard Stanisław 1
0.23%
N
25 2 KWW Można Uczciwie Seweryn Bogusława 0
0%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl