Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, Szczekociny, gm.
Kod terytorialny
241608
Numer obwodu
3
Adres
Miejsko-Gminny Ośrodek Kutury i Sportu, Szczekociny ul. Krakowska 23, 42-445 Szczekociny
Gmina
Szczekociny, gm.
Powiat
zawierciański
Województwo
ŚLĄSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
400
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
400
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
376
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
152
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
224
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
224
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
2
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
224
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
4
10
Liczba kart ważnych
220
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
4
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
216

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
28 1 KWW Jolanty Wójcik Wójcik Jolanta 34
6.81%
N
28 1 KWW Danuty Jędrychowskiej Jędrychowski Jan Stanisław 92
18.44%
T
28 1 KWW "Mała Ojczyzna" Bała Krzysztof Stanisław 28
5.61%
N
28 1 KWW Porządek i zmiany Siedlarski Roman Józef 21
4.21%
N
28 1 KWW Razem dla rozwoju Gminy Bętkowska Renata Maria 41
8.22%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl