Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1, Bolesławiec, m.
Kod terytorialny
020101
Numer obwodu
1
Adres
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3, Bolesławiec ul. Ceramiczna 5, 59-700 Bolesławiec
Gmina
Bolesławiec, m.
Powiat
bolesławiecki
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1553
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1550
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
884
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
666
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
664
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
664
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
98
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
566

Wyniki wyborów na listy

Nr listy Komitet Głosy
1 Komitet Wyborczy PSL 58
3 KW Prawo i Sprawiedliwość 103
4 KW Platforma Obywatelska RP 202
5 KWW Ruch Narodowy 12
6 KKW SLD Lewica Razem 23
7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 28
8 KW Narodowego Odrodzenia Polski 4
9 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 129
10 KW Twój Ruch 4
11 KWW „Nasza Gmina Lubawka-Kalwaria Lubawska” 3

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
8 4 KW Narodowego Odrodzenia Polski DUBLAŃSKI Kacper Jacek 2
0.35%
N
9 3 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KAZIÓW Ludwik Stanisław 0
0%
N
9 8 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KUPCZAK Elżbieta Maria 1
0.18%
N
9 7 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY SEMENIUK-OLCHAWA Karolina Marta 1
0.18%
N
9 6 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY SZEFFS Irena Ewa 6
1.06%
N
9 10 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY ZIELIŃSKI Jerzy Andrzej 38
6.71%
N
10 1 KW Twój Ruch JĘDRASZKO Janusz 0
0%
N
9 5 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY STACHOWICZ Honorata 0
0%
N
9 4 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY SYPOSZ Jolanta Elżbieta 2
0.35%
N
9 9 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY NALICHOWSKI Jerzy Kazimierz 0
0%
N
11 2 KWW „Nasza Gmina Lubawka-Kalwaria Lubawska” NIEDZIELSKA Joanna 0
0%
N
11 3 KWW „Nasza Gmina Lubawka-Kalwaria Lubawska” GRZĄDKO Janusz 0
0%
N
11 4 KWW „Nasza Gmina Lubawka-Kalwaria Lubawska” NAJDA Angelika 0
0%
N
11 5 KWW „Nasza Gmina Lubawka-Kalwaria Lubawska” KUŹNIAR Dominik 3
0.53%
N
10 4 KW Twój Ruch ANDREJKÓW Ewa Jolanta 0
0%
N
10 5 KW Twój Ruch KWIATKOWSKI Paweł Zbigniew 1
0.18%
N
11 1 KWW „Nasza Gmina Lubawka-Kalwaria Lubawska” KMIECIK Henryk Ryszard 0
0%
N
8 5 KW Narodowego Odrodzenia Polski PYRZYŃSKI Piotr 0
0%
N
9 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY ROMAN Piotr 81
14.31%
N
9 2 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY GIERUS Wiesław 0
0%
N
8 1 KW Narodowego Odrodzenia Polski STEMLER Anetta Elżbieta 0
0%
N
7 7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke KAMIŃSKI Michał Marek 1
0.18%
N
7 6 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke MAGDZIARZ Rafał Paweł 1
0.18%
N
7 8 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke OLEJNIK Magdalena Pola 1
0.18%
N
7 5 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke WIELICZKO Agnieszka Edyta 0
0%
N
5 3 KWW Ruch Narodowy SZCZEPANIAK Mateusz Dawid 1
0.18%
N
1 4 Komitet Wyborczy PSL JASIŃSKI Andrzej 5
0.88%
T
3 4 KW Prawo i Sprawiedliwość WILK Marcin Feliks 13
2.30%
N
7 4 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke MARCINIK Grzegorz Jan 1
0.18%
N
1 3 Komitet Wyborczy PSL MAJKOWSKI Władysław 13
2.30%
N
1 2 Komitet Wyborczy PSL BAĆKO Sylwester Ryszard 2
0.35%
N
3 3 KW Prawo i Sprawiedliwość KREDKOWSKI Andrzej 6
1.06%
N
1 9 Komitet Wyborczy PSL GRZELAK Katarzyna Aneta 5
0.88%
N
1 5 Komitet Wyborczy PSL SMOLIŃSKI Wojciech Bartłomiej 5
0.88%
N
1 8 Komitet Wyborczy PSL SZYSZKA Monika Małgorzata 2
0.35%
N
3 2 KW Prawo i Sprawiedliwość KOPEĆ Franciszek Tadeusz 12
2.12%
N
1 11 Komitet Wyborczy PSL SZEWCZYK Bernadetta Beata 13
2.30%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan 43
7.60%
T
7 3 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke SŁOCIŃSKA Grażyna Elżbieta 3
0.53%
N
5 2 KWW Ruch Narodowy WILK Karol 1
0.18%
N
4 2 KW Platforma Obywatelska RP OBRĘBALSKI Marek Adam 1
0.18%
T
3 8 KW Prawo i Sprawiedliwość GĘBORYS Dagmara Helena 1
0.18%
N
3 7 KW Prawo i Sprawiedliwość ZEMBIK Teresa 1
0.18%
N
4 1 KW Platforma Obywatelska RP PRZYBYLSKI Cezary Adam 177
31.27%
T
3 10 KW Prawo i Sprawiedliwość GORCZYŃSKA Iwona Irmina 2
0.35%
N
3 12 KW Prawo i Sprawiedliwość POTOCKI Jacek Krzysztof 2
0.35%
N
5 1 KWW Ruch Narodowy WINNICKI Robert Artur 8
1.41%
N
4 7 KW Platforma Obywatelska RP WIĘCKOWSKI Andrzej Włodzimierz 3
0.53%
N
4 3 KW Platforma Obywatelska RP KRAWCZYK Iwona Małgorzata 4
0.71%
T
4 6 KW Platforma Obywatelska RP BRODNIAK Roman Marek 1
0.18%
N
4 12 KW Platforma Obywatelska RP MARCONI Wiktor 0
0%
N
4 9 KW Platforma Obywatelska RP ŁASICA Dominika Bogumiła 0
0%
N
4 11 KW Platforma Obywatelska RP WOJCIECHOWSKA Alina Stefania 7
1.24%
N
7 2 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke STRZELECKI Bogusław Krzysztof 3
0.53%
N
5 4 KWW Ruch Narodowy DEPKIEWICZ Marta 0
0%
N
7 1 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke WITCZAK Klaudia Monika 18
3.18%
N
6 1 KKW SLD Lewica Razem MALCZUK Grażyna Elżbieta 8
1.41%
N
5 10 KWW Ruch Narodowy URBANIAK Krzysztof Józef 1
0.18%
N
5 6 KWW Ruch Narodowy DEPKIEWICZ Marcin Leszek 0
0%
N
5 9 KWW Ruch Narodowy DZIENIS Justyna 0
0%
N
6 11 KKW SLD Lewica Razem TYSZKIEWICZ Grzegorz Feliks 0
0%
N
6 5 KKW SLD Lewica Razem MATEJEWICZ Katarzyna 1
0.18%
N
6 4 KKW SLD Lewica Razem PONIŹNIK Olgierd 2
0.35%
N
6 10 KKW SLD Lewica Razem ŻYLEWICZ Tomasz Łukasz 0
0%
N
6 7 KKW SLD Lewica Razem ZIÓŁKOWSKA Justyna Małgorzata 2
0.35%
N
6 9 KKW SLD Lewica Razem KWIATKOWSKA Marta 5
0.88%
N
8 2 KW Narodowego Odrodzenia Polski KUZAK Grzegorz 0
0%
N
10 3 KW Twój Ruch ABRAMCZYK Kornelia Ewa 2
0.35%
N
4 5 KW Platforma Obywatelska RP GRZEŚKÓW Alicja Teresa 4
0.71%
N
4 8 KW Platforma Obywatelska RP SERAFIŃSKA Danuta 1
0.18%
N
6 6 KKW SLD Lewica Razem KAWA Kazimierz Franciszek 0
0%
N
6 8 KKW SLD Lewica Razem OWOC Tadeusz Henryk 0
0%
N
4 10 KW Platforma Obywatelska RP SAWICKA Anna Barbara 1
0.18%
N
5 7 KWW Ruch Narodowy BARAN Dominika 1
0.18%
N
6 2 KKW SLD Lewica Razem ZAKRZEWSKA Elżbieta 4
0.71%
N
6 3 KKW SLD Lewica Razem JANIK Kazimierz 1
0.18%
T
5 8 KWW Ruch Narodowy POGŁÓDEK Rafał Karol 0
0%
N
5 5 KWW Ruch Narodowy SUDÓŁ Amanda Maria 0
0%
N
3 5 KW Prawo i Sprawiedliwość MIKITA Alicja 5
0.88%
N
4 4 KW Platforma Obywatelska RP PAPAJ Hubert Wojciech 3
0.53%
N
3 6 KW Prawo i Sprawiedliwość ROZPĘDOWSKA Elżbieta 12
2.12%
N
3 11 KW Prawo i Sprawiedliwość CHRZAN Bogusław 0
0%
N
3 9 KW Prawo i Sprawiedliwość SKOWROŃSKI Janusz Piotr 6
1.06%
N
1 10 Komitet Wyborczy PSL SITNIK Ondrasz Bogumił 2
0.35%
N
1 12 Komitet Wyborczy PSL DULNIK Jerzy Stanisław 1
0.18%
N
1 6 Komitet Wyborczy PSL OTROCIUK Barbara 1
0.18%
N
1 7 Komitet Wyborczy PSL DUMIN Joanna 3
0.53%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL HUK Kazimierz 6
1.06%
N
8 3 KW Narodowego Odrodzenia Polski GOLCZYK Klaudia Katarzyna 2
0.35%
N
10 2 KW Twój Ruch DĄBROWSKI Jan 1
0.18%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl