Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1, Bolesławiec, m.
Kod terytorialny
020101
Numer obwodu
1
Adres
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3, Bolesławiec ul. Ceramiczna 5, 59-700 Bolesławiec
Gmina
Bolesławiec, m.
Powiat
bolesławiecki
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1553
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
1553
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1475
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
809
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
666
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
666
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
666
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
666
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
31
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
635

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
3 1 KKW SLD Lewica Razem Miziniak Ryszard 37
5.83%
N
3 1 KWW Platforma Samorządowa PB Czeczutka Andrzej 66
10.39%
N
3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Sabadasz Alicja Danuta 154
24.25%
N
3 1 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke Ornowski Bartłomiej 36
5.67%
N
3 1 KWW Wasza Rada Różnicki Norbert Patryk 8
1.26%
N
3 1 KWW Ziemia Bolesławiecka Jancelewicz Dariusz 138
21.73%
N
3 1 KWW Piotra Romana Biesiadecki Adam 196
30.87%
T
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl