Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Organy wyborcze

Skład Państwowej Komisji Wyborczej na dzień 16 listopada 2014 r. (I tura wyborów samorządowych )

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Stefan Jaworski

sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

Stanisław Kosmal

sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku (20.11.2014 r. – koniec członkostwa w PKW)

Andrzej Kisielewicz

sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej

Maria Grzelka

sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

Bogusław Dauter

sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Andrzej Mączyński

sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Janusz Niemcewicz

sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Włodzimierz Ryms

sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Stanisław Zabłocki

sędzia Sądu Najwyższego

Skład Państwowej Komisji Wyborczej na dzień 30.11.2014 r.(II tura wyborów samorządowych )

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Stefan Jaworski

sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

sędzia Sądu Najwyższego (członek PKW od 21.11.2014 r.)

Andrzej Kisielewicz

sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej

Maria Grzelka

sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

Bogusław Dauter

sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Andrzej Mączyński

sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Janusz Niemcewicz

sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Włodzimierz Ryms

sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Stanisław Zabłocki

sędzia Sądu Najwyższego

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl