Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
386332
Liczba kart ważnych
174053
Liczba głosów ważnych
172195
Liczba głosów nieważnych
1858

Frekwencja w regionie

45.05%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 4124 2546
61.74 %
2602 jędrzejowski 24227 12626
52.12 %
2603 kazimierski 17344 6669
38.45 %
2604 kielecki 60582 31840
52.56 %
2613 włoszczowski 2388 1443
60.43 %
2611 starachowicki 58998 24896
42.20 %
2612 staszowski 28268 15597
55.18 %
2605 konecki 37192 17810
47.89 %
2606 opatowski 4738 3328
70.24 %
2607 ostrowiecki 59552 18988
31.88 %
2610 skarżyski 45448 17864
39.31 %
2609 sandomierski 43471 20446
47.03 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl