Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
460919
Liczba kart ważnych
162081
Liczba głosów ważnych
160148
Liczba głosów nieważnych
1933

Frekwencja w regionie

35.16%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1601 brzeski 52618 18477
35.12 %
1607 nyski 82163 30352
36.94 %
1608 oleski 11511 3851
33.45 %
1611 strzelecki 39969 12008
30.04 %
1661 Opole 95112 27320
28.72 %
1602 głubczycki 19985 9209
46.08 %
1605 krapkowicki 25209 10630
42.17 %
1606 namysłowski 26839 12209
45.49 %
1609 opolski 15071 6285
41.70 %
1610 prudnicki 42621 14642
34.35 %
1603 kędzierzyńsko-kozielski 49821 17098
34.32 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl