Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
20677
Liczba kart ważnych
9968
Liczba głosów ważnych
9884
Liczba głosów nieważnych
84

Frekwencja w regionie

48.21%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
100404 Grabów 5160 2709
52.50 %
100406 Piątek 5151 2928
56.84 %
100405 Łęczyca 7045 2870
40.74 %
100407 Świnice Warckie 3321 1461
43.99 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl