Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
959129
Liczba kart ważnych
461060
Liczba głosów ważnych
452010
Liczba głosów nieważnych
9050

Frekwencja w regionie

48.07%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2009 sejneński 17225 9568
55.55 %
2013 wysokomazowiecki 47989 25843
53.85 %
2007 łomżyński 41715 22485
53.90 %
2001 augustowski 47828 23468
49.07 %
2002 białostocki 116439 59892
51.44 %
2008 moniecki 34766 16968
48.81 %
2063 Suwałki 54379 22057
40.56 %
2011 sokólski 58453 30345
51.91 %
2014 zambrowski 35902 17950
50.00 %
2061 Białystok 227179 94414
41.56 %
2003 bielski 48532 25284
52.10 %
2062 Łomża 49531 19768
39.91 %
2004 grajewski 39596 20791
52.51 %
2012 suwalski 29402 15709
53.43 %
2005 hajnowski 38946 19049
48.91 %
2010 siemiatycki 39436 20292
51.46 %
2006 kolneński 31811 17177
54.00 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl