Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2646846
Liczba kart ważnych
1283964
Liczba głosów ważnych
1257480
Liczba głosów nieważnych
26484

Frekwencja w regionie

48.51%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1202 brzeski 73571 35503
48.26 %
1201 bocheński 82199 44948
54.68 %
1203 chrzanowski 103153 47473
46.02 %
1204 dąbrowski 48192 23765
49.31 %
1205 gorlicki 88006 41614
47.29 %
1206 krakowski 210380 105018
49.92 %
1207 limanowski 98016 53624
54.71 %
1208 miechowski 41155 22683
55.12 %
1209 myślenicki 96317 52207
54.20 %
1210 nowosądecki 161873 88931
54.94 %
1211 nowotarski 148864 68748
46.18 %
1212 olkuski 93023 49142
52.83 %
1213 oświęcimski 125572 63302
50.41 %
1214 proszowicki 35490 18974
53.46 %
1215 suski 66634 35803
53.73 %
1216 tarnowski 158471 81559
51.47 %
1217 tatrzański 53389 25719
48.17 %
1218 wadowicki 125843 62912
49.99 %
1263 Tarnów 91514 36895
40.32 %
1219 wielicki 92282 46045
49.90 %
1261 Kraków 586213 245791
41.93 %
1262 Nowy Sącz 66689 33308
49.95 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl