Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1133283
Liczba kart ważnych
532877
Liczba głosów ważnych
501734
Liczba głosów nieważnych
31143

Frekwencja w regionie

47.02%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2804 elbląski 45102 21375
47.39 %
2805 ełcki 68174 28751
42.17 %
2806 giżycki 46353 21586
46.57 %
2807 iławski 72307 32975
45.60 %
2808 kętrzyński 53617 24277
45.28 %
2809 lidzbarski 34132 17450
51.13 %
2810 mrągowski 40501 19813
48.92 %
2811 nidzicki 27658 14807
53.54 %
2812 nowomiejski 34444 17648
51.24 %
2813 olecki 27585 11978
43.42 %
2814 olsztyński 96796 46231
47.76 %
2816 piski 47000 24611
52.36 %
2815 ostródzki 82085 40153
48.92 %
2817 szczycieński 55260 28910
52.32 %
2818 gołdapski 21272 10099
47.48 %
2819 węgorzewski 17742 7881
44.42 %
2861 Elbląg 96866 34359
35.47 %
2862 Olsztyn 134476 62288
46.32 %
2801 bartoszycki 45053 21208
47.07 %
2802 braniewski 34142 18533
54.28 %
2803 działdowski 52718 27944
53.01 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl