Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
938983
Liczba kart ważnych
452387
Liczba głosów ważnych
431771
Liczba głosów nieważnych
20616

Frekwencja w regionie

48.18%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2009 sejneński 17224 9565
55.53 %
2013 wysokomazowiecki 44099 24017
54.46 %
2007 łomżyński 40906 22178
54.22 %
2001 augustowski 47099 23168
49.19 %
2002 białostocki 115792 59641
51.51 %
2008 moniecki 32601 16226
49.77 %
2063 Suwałki 54379 22052
40.55 %
2011 sokólski 55272 29158
52.75 %
2014 zambrowski 35902 17957
50.02 %
2061 Białystok 227179 94385
41.55 %
2003 bielski 46567 24386
52.37 %
2062 Łomża 49531 19754
39.88 %
2004 grajewski 39599 20761
52.43 %
2012 suwalski 25950 14107
54.36 %
2005 hajnowski 37351 18274
48.93 %
2010 siemiatycki 38632 19990
51.74 %
2006 kolneński 30900 16768
54.27 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl