Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
769616
Liczba kart ważnych
328541
Liczba głosów ważnych
311572
Liczba głosów nieważnych
16969

Frekwencja w regionie

42.69%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1601 brzeski 71694 31332
43.70 %
1607 nyski 112570 50971
45.28 %
1608 oleski 51471 21713
42.18 %
1611 strzelecki 53984 21194
39.26 %
1661 Opole 95238 36965
38.81 %
1602 głubczycki 36793 18831
51.18 %
1605 krapkowicki 47585 20372
42.81 %
1606 namysłowski 33301 17414
52.29 %
1609 opolski 91885 37240
40.53 %
1610 prudnicki 45621 19055
41.77 %
1603 kędzierzyńsko-kozielski 75955 32013
42.15 %
1604 kluczborski 53519 21441
40.06 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl