Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
79749
Liczba kart ważnych
43618
Liczba głosów ważnych
41913
Liczba głosów nieważnych
1705

Frekwencja w regionie

54.69%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
143203 Kampinos 3511 2302
65.57 %
143201 Błonie 16709 9310
55.72 %
143205 Łomianki 18786 11209
59.67 %
143207 Stare Babice 12596 6400
50.81 %
143202 Izabelin 8148 4907
60.22 %
143204 Leszno 7606 4123
54.21 %
143206 Ożarów Mazowiecki 12393 5367
43.31 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl