Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
23467
Liczba kart ważnych
13059
Liczba głosów ważnych
12499
Liczba głosów nieważnych
560

Frekwencja w regionie

55.65%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
102102 Brzeziny 4008 2190
54.64 %
102101 Brzeziny 10145 5056
49.84 %
102105 Rogów 3857 2263
58.67 %
102104 Jeżów 2814 1924
68.37 %
102103 Dmosin 2643 1626
61.52 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl