Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
55798
Liczba kart ważnych
30150
Liczba głosów ważnych
29046
Liczba głosów nieważnych
1104

Frekwencja w regionie

54.03%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
100608 Nowosolna 3608 2383
66.05 %
100602 Andrespol 10417 5631
54.06 %
100603 Brójce 4984 2869
57.56 %
100607 Koluszki 19110 10111
52.91 %
100610 Rzgów 7749 4184
53.99 %
100611 Tuszyn 9930 4972
50.07 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl