Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
914630
Liczba kart ważnych
441662
Liczba głosów ważnych
359497
Liczba głosów nieważnych
82165

Frekwencja w regionie

48.29%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2804 elbląski 46362 21791
47.00 %
2805 ełcki 69538 29173
41.95 %
2806 giżycki 46588 21648
46.47 %
2807 iławski 72821 33098
45.45 %
2808 kętrzyński 53356 24321
45.58 %
2809 lidzbarski 34392 17570
51.09 %
2810 mrągowski 40997 20009
48.81 %
2811 nidzicki 26965 14806
54.91 %
2812 nowomiejski 34643 17755
51.25 %
2813 olecki 27596 11980
43.41 %
2814 olsztyński 97098 46331
47.72 %
2816 piski 46130 24630
53.39 %
2815 ostródzki 84575 40898
48.36 %
2817 szczycieński 56743 29662
52.27 %
2818 gołdapski 20996 9900
47.15 %
2819 węgorzewski 19310 8420
43.60 %
2801 bartoszycki 49079 22911
46.68 %
2802 braniewski 34664 18823
54.30 %
2803 działdowski 52777 27936
52.93 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl