Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
880406
Liczba kart ważnych
489694
Liczba głosów ważnych
415405
Liczba głosów nieważnych
74289

Frekwencja w regionie

55.62%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 60941 36168
59.35 %
2602 jędrzejowski 71943 40569
56.39 %
2603 kazimierski 29318 15055
51.35 %
2604 kielecki 166416 98509
59.19 %
2613 włoszczowski 38203 22823
59.74 %
2611 starachowicki 77226 39568
51.24 %
2612 staszowski 60653 36365
59.96 %
2605 konecki 69451 39602
57.02 %
2606 opatowski 45434 29457
64.83 %
2607 ostrowiecki 94454 42309
44.79 %
2610 skarżyski 65840 33263
50.52 %
2608 pińczowski 33924 19488
57.45 %
2609 sandomierski 66603 36518
54.83 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl